Ал-ʻАнкабут (Паук)
17-й аят из 69
Воспроизвести
Оригинал
إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا  ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ  ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Транскрипция

иннəмəə тə'будуунə миŋŋ-дууниль-лəhи əуc̃əəнəу-вəтəхлюќуунə ифкə, иннəль-лəз̃иинə тə'будуунə миŋŋ-дууниль-лəhи лəə йəмликуунə лəкум ризќōн фəəбтəґуу 'иŋŋдəл-лаhир-ризќō вəə'будууhу вəəшкуруу лəh, илəйhи турджə'уун

Воистину, поклоняетесь вы, помимо Аллаха, лишь идолам и измышляете ложь. Поистине, те, кому поклоняетесь вы, помимо Аллаха, не владеют для вас [никаким] пропитанием. Просите же Аллаха о пропитании, и поклоняйтесь Ему, и благодарите Его. К Нему будете вы возвращены!»
«Həqiqətən, siz Allahı qoyub (təsirsiz) bütlərə ibadət edirsiniz və (onlara İlah (məbud), şəfi və müqərrib adları verməklə) yalan uydurursunuz. Şübhəsiz, Allahın yerinə ibadət etdikləriniz sizin üçün heç bir ruzi verməyə qadir deyildirlər. Odur ki, ruzini yalnız Allahdan diləyin və Ona ibadət edin. Ona şükr edin ki, hamınız Ona tərəf (hüzuruna) qaytarılacaqsınız».
What you worship instead of Allah are mere idols, and you invent a lie. Indeed those whom you worship besides Allah have no control over your provision. So seek all [your] provision from Allah, and worship Him and thank Him, and to Him you shall be brought back.’
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных