Ал-ʻАнкабут (Паук)
4-й аят из 69
Воспроизвести
Оригинал
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا  ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
Транскрипция

əм həсибəль-лəз̃иинə йə'мəлююнəс-сəййи`əəти əй-йəсбиќуунəə, сəə`ə мəə йəhкумуун

Или считали те, которые совершают [деяния] злые, что опередят они Нас? [Как] плохо рассуждают они!
Yoxsa (etiqadlarıyla və əməlləriylə) günahlara batanlar (hesab-kitab və cəza məqamında) Bizdən sovuşacaqlarını və Bizi aciz edəcəklərinimi güman etdilər?! Onlar necə də pis mühakimə yürüdürlər?
Do those who commit misdeeds suppose that they can outmaneuver Us? Evil is the judgement that they make.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных