Ас-Саджда (Земной поклон)
15-й аят из 30
Воспроизвести
Оригинал
إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ  ۩
Транскрипция

иннəмəə йу`мину би`əəйəəтинəəль-лəз̃иинə из̃əə з̃уккируу биhəə хōрруу суджджəдəу-вəсəббəhуу биhəмди рōббиhим вəhум лəə йəстəкбируун

Воистину, веруют в знамения Наши лишь те, которые, когда напоминают им о них, падают ниц и прославляют хвалой Господа своего, и они не превозносятся.
Həqiqətən, Bizim ayələrimizə və nişanələrimizə ayələrlə öyüd-nəsihət verildikdə səcdə halında üzü üstə düşənlər və öz Rəbbinə həmd deməklə (Onu) təsbih edənlər, (Onu) hər bir eyb və nöqsandan pak (və uzaq) bilənlər, əsla təkəbbür və lovğalıq etməyənlər iman gətirər.
Only those believe in Our signs who, when they are reminded of them, fall down in prostration and celebrate the praise of their Lord, and they are not arrogant.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных