Саба’ (Саба’)
14-й аят из 54
Воспроизвести
Оригинал
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ  ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ
Транскрипция

фəлəммəə ќōдōйнəə 'əлэйhиль-мəутə мəə дəльлəhум 'əлəə мəутиhи ильлəə дəəббəтуль-əрды тə`кулю миŋŋсə`əтəh, фəлəммəə хōррō тəбэййəнəтиль-джинну əль-лəу кəəнуу йə'лəмуунəль-ґōйбə мəə лəбиc̃уу фииль-'əз̃əəбиль-муhиин

Когда же определили Мы ему смерть, [ничто] не указало им (джиннам) на смерть его, кроме животного земного, [которое] подъело посох его, [на который опирался он]. Когда же упал [Соломон с трона своего], уяснили джинны, что если бы знали они сокровенное, то не оставались бы в наказании унизительном.
Ölümü onun üçün (o, əsaya söykənmiş halda olarkən) qərara aldıq (və onu öldürdük). Yalnız yerdə hərəkət edən onun əsasını yeyən bir qurd (taxtabiti) onları (ailəsini və cinləri) onun ölümündən xəbərdar etdi. (Süleyman) yerə yıxılanda (qeyb elmini bilmək iddiasında olan) cinlər başa düşdülər ki, əgər qeybi bilsəydilər, o alçaldıcı əzabda qalmazdılar. (Uzun müddət müti halda artıq çoxdan dünyasını dəyişmiş sultanın hüzurunda durmazdılar.)
When We decreed death for him, nothing apprised them of his death except a worm which gnawed away at his staff. And when he fell down, [the humans] realized that had the jinn known the Unseen, they would not have remained in a humiliating torment.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных