Саба’ (Саба’)
16-й аят из 54
Воспроизвести
Оригинал
فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ
Транскрипция

фə`ə'рōдуу фə`əрсəльнəə 'əлэйhим сəйлəль-'əрими вəбəддəльнəəhумм-биджəннəтəйhим джəннəтəйни з̃əвəəтəй укулин хōмтыу-вə`əc̃лиу-вəшэй`имм-миŋŋ-сидрин ќōлииль

И отвратились они [от Нас], и послали Мы на них [прорвавший плотину] поток бушующий, и заменили Мы им сады их двумя садами, обладающими плодами горькими, тамариском и чем-то из тёрна малого.
(Lakin onlar Allahdan və Onun dinindən) üz döndərdilər və Biz onlara «Ərim» bəndinin selini göndərdik. Onların (müxtəlif meyvələrlə dolu olan) iki bağını acı meyvələri, yulğun ağacları və bir qədər sidr ağacı olan iki bağa döndərdik.
But they disregarded [the path of Allah], so We unleashed upon them a violent flood and replaced their two gardens with two gardens bearing bitter fruit, tamarisk, and sparse lote trees.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных