Саба’ (Саба’)
19-й аят из 54
Воспроизвести
Оригинал
فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ  ۚ إِنَّ فِي ذَ‌ٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
Транскрипция

фəќōōлюю рōббəнəə бəə'ид бэйнə əсфəəринəə вəз̃ōлəмуу əŋŋфусəhум фəджə'əльнəəhум əhəəдииc̃ə вəмəззəќнəəhум кульлə мумəззəќ, иннə фии з̃əəликə лə`əəйəəтил-ликулли сōббəəрин шəкуур

И сказали они: «Господь наш, отдали [расстояния] в путешествиях наших, [дабы не могли бедные путешествовать бок о бок с богатыми]», и причинили они [этим] несправедливость самим себе. И сделали Мы их [предметом назидательных] сказаний, и рассеяли Мы их полным рассеиванием. Поистине, в этом [есть], несомненно, знамения для всякого терпеливого, благодарного!
(Lakin onlar nemətin bolluğundan və gediş-gəlişin rahat olmasından doydular), dedilər: «Ey Rəbbimiz, bizim səfər (düşərgə)lərimizin arasını uzaq et» (ki, azuqə və miniyə ehtiyac olsun, beləliklə də varlıların üstünlüyü aydınlaşsın) və onlar özlərinə zülm etdilər. Biz də onları (yaddaşlarda ibrətamiz) dastanlar etdik və onları tamamilə pərən-pərən saldıq. Həqiqətən, bunda (bu hadisədə) hər bir səbirli və şükr edən şəxs üçün (Allahın qüdrəti və qəzəbinə dair) nişanələr vardır.
But they said, ‘Our Lord! Make the stages between our journeys far apart,’ and they wronged themselves. So We turned them into folktales and caused them to disintegrate totally. There are indeed signs in that for every patient and grateful [servant].
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных