Ан-Нур (Свет)
1-й аят из 64
Воспроизвести
Оригинал
سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Транскрипция

суурōтун əŋŋзəльнəəhəə вəфəрōднəəhəə вə`əŋŋзəльнəə фииhəə əəйəəтимм-бэййинəəтиль-лə'əльлəкум тəз̃əккəруун

[Эта] сура — ниспослали Мы её и сделали обязательным [исполнение предписаний] её, и ниспослали Мы в ней аяты ясные — быть может, вы помянете [назидание]!
(Bu,) Bizim bəlkə ibrət götürəsiniz deyə nazil etdiyimiz, (məzmununa əməl etməyi) vacib buyurduğumuz və içində (tovhid və dini maarif barəsində) aydın ayə və dəlillər nazil etdiyimiz bir surədir.
[This is] a surah which We have sent down and prescribed, and We have sent down in it manifest signs so that you may take admonition.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных