Ал-Фуркан (Различение)
36-й аят из 77
Воспроизвести
Оригинал
فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا
Транскрипция

фəќульнəə-з̃həбəə илəəль-ќōумиль-лəз̃иинə кəз̃з̃əбуу би`əəйəəтинəə фəдəммəрнəəhум тəдмиирō

И сказали Мы: «Идите к народу, который счёл ложью знамения Наши!» — [и призвали Моисей и Аарон их к истине, но отвергли они призыв их], посему подвергли Мы их [полному] уничтожению.
Beləliklə, (onlara) dedik: «Bizim ayə və nişanələrimizi təkzib etmiş dəstənin (Firon və onun tayfasının) yanına gedin». (Onlar deyilən yerə getdilər və həmin tayfa onları təkzib etdi.) Belə olduqda Biz onları ən ağır üsulla həlak etdik.
Then We said, ‘Let the two of you go to the people who have denied Our signs.’ Then We destroyed them utterly.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных