Ал-Фуркан (Различение)
37-й аят из 77
Воспроизвести
Оригинал
وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً  ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
Транскрипция

вəќōумə нууhиль-лəммəə кəз̃з̃əбуур-русулə əґрōќнəəhум вəджə'əльнəəhум лин-нəəси əəйəh, вə`ə'тəднəə лиз̃-з̃ōōлимиинə 'əз̃əəбəн əлиимə

И народ Ноя, когда сочли они лжецами посланников, — потопили Мы их, и сделали их для людей знамением, и приготовили Мы для несправедливых наказание мучительное.
Nuhun qövmünü Bizim elçilərimizi (bütün peyğəmbərlərin təkzibi ilə nəticələnən ilahi peyğəmbərliyin əsasını) təkzib etdikləri zaman suda batırdıq və onları(n hekayətini) insanlar üçün (Öz qüdrət və əzəmətimizi göstərən) bir nişanə etdik. Biz zalımlar üçün ağrılı bir əzab hazırlamışıq.
And Noah’s people, We drowned them when they impugned the apostles, and We made them a sign for mankind, and We have prepared for the wrongdoers a painful punishment.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных