Ал-ʻАнкабут (Паук)
1-й аят из 69
Воспроизвести
Оригинал
الم
Транскрипция

Алиф, лəм, мим.

Алиф, лам, мим.
Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlifdən (Allahdan) Lamın (Cəbrailin) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd (s)) vəhy olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.)
Alif, Lam, Meem.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных