Ал-ʻАнкабут (Паук)
2-й аят из 69
Воспроизвести
Оригинал
أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
Транскрипция

əhəсибəн-нəəсу əй-йутрōкуу əй-йəќуулюю əəмəннəə вəhум лəə йуфтəнуун

Неужели считают люди, что будут оставлены [только за то], что скажут: «Уверовали мы», и они не будут испытаны?
Məgər insanlar «İman gətirdik» – demələri ilə onlardan əl çəkilib (əməlləri ilə daha) imtahan olunmayacaqlarınımı sanırlar?!
Do the people suppose that they will be let off because they say, ‘We have faith,’ and they will not be tested?
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных