Ал-ʻАнкабут (Паук)
11-й аят из 69
Воспроизвести
Оригинал
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ
Транскрипция

вəлəйə'лəмəннəл-лаhуль-лəз̃иинə əəмəнуу вəлəйə'лəмəннəль-мунəəфиќиин

И, несомненно, знает Аллах тех, которые уверовали, и, несомненно, знает Он лицемеров!
Əlbəttə, Allah iman gətirənləri də tanıyacaqdır, münafiqləri də mütləq tanıyacaqdır. (Onların halı barədə Onun əzəli elmi həqiqətə çevriləcəkdir və halları hamıya məlum olacaqdır).
Allah shall surely ascertain those who have faith, and He shall surely ascertain the hypocrites.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных