Ал-ʻАнкабут (Паук)
12-й аят из 69
Воспроизвести
Оригинал
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ  ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
Транскрипция

вəќōōлəль-лəз̃иинə кəфəруу лильлəз̃иинə əəмəнуу-ттəби'уу сəбиилəнəə вəльнəhмиль хōтōōйəəкум вəмəə hумм-биhəəмилиинə мин хōтōōйəəhум-миŋŋ-шэй, иннəhум лəкəəз̃ибуун

И сказали те, которые не уверовали, тем, которые уверовали: «Следуйте по пути нашему, и [если грех это, то] понесём мы [на себе] грехи ваши», но не понесут они [ноши] грехов их нисколько. Поистине, они, несомненно, лжецы!
Və (Məkkə müşriklərindən) kafir olanlar iman gətirənlərə dedilər: «Siz bizim yolumuza tabe olun ki, (əgər axirət və cəza olmuş olsa) biz sizin günahlarınızı öz öhdəmizə (boynumuza) götürərik». Və onlar əsla bunların günahlarından heç bir şeyi öz boyunlarına götürəsi deyillər. Onlar, həqiqətən, yalançıdırlar.
The faithless say to the faithful, ‘Follow our way and we will bear [responsibility for] your iniquities.’ They will not bear anything of their iniquities. They are indeed liars.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных