Ал-Бакара (Корова)
151-й аят из 286
Воспроизвести
Оригинал
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
Транскрипция

кəмəə əрсəльнəə фиикум рōсуулəмм-миŋŋкум йəтлюю 'əлэйкум əəйəəтинəə вəйузəккиикум вəйу'əллимукумуль-китəəбə вəəльhикмəтə вəйу'əллимукум-мəə лəм тəкуунуу тə'лəмуун

[Предписание о направлении в молитве есть милость], как [милость и то, что] послали Мы к вам Посланника из вас [же самих, который] читает вам аяты Наши, и очищает вас, и учит вас Писанию и мудрости, и учит вас тому, чего не знали вы [доселе].
(Bu qiblənin təyin edilməsi də) sizin aranızda (mələk və cinlərdən deyil) özünüzdən (cins və dili sizinlə bir olan), sizə daim Bizim (tovhid) nişanə və ayələrimizi oxuyan, sizi(n ruhunuzu) paklaşdıran, inkişaf etdirən, sizə (səma) kitabı(nı) və hikməti (şəriət hökmlərini və əqli maarifi), eləcə də əvvəllər bilmədiyiniz şeyləri öyrədən (insanı) peyğəmbər göndərdiyimiz kimi (nemətdir).
Even as We sent to you an apostle from among yourselves, who recites to you Our signs and purifies you, and teaches you the Book and wisdom, and teaches you what you did not know.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных