Саба’ (Саба’)
1-й аят из 54
Воспроизвести
Оригинал
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ  ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
Транскрипция

əльhəмду лильлəhиль-лəз̃ии лəhу мəə фиис-сəмəəвəəти вəмəə фииль-əрды вəлəhуль-həмду фииль-əəхырōти вəhувəль-həкиимуль-хōбиир

[Вся] хвала [принадлежит] Аллаху, у Которого [власть над всем], что [есть] на небесах и что [есть] на земле, и Ему [принадлежит вся] хвала в [обители] Последней, и Он — Мудрый, Ведающий!
Həmd göylərdə və yerdə nə varsa, hamısının həqiqi sahibi olan Allaha məxsusdur (çünki yaratmaq, qorumaq, idarə etmək və məhv etmək – hamısı Onun iradə və istəyi ilədir), axirətdə (də) bütün həmdlər Ona məxsusdur (çünki axirət aləminin də bütün gözəllikləri Ondandır) və O (yaradılış və şəriət qanunlarında diqqətli və möhkəm) hikmət sahibidir və xəbərdardır.
All praise belongs to Allah to whom belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. To Him belongs all praise in the Hereafter, and He is the All-wise, the All-aware.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных