Саба’ (Саба’)
2-й аят из 54
Воспроизвести
Оригинал
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا  ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ
Транскрипция

йə'лəму мəə йəлиджу фииль-əрды вəмəə йəхруджу минhəə вəмəə йəŋŋзилю минəс-сəмəə`и вəмəə йə'руджу фииhəə, вəhувəр-рōhиимуль-ґōфуур

Знает Он, что проникает в землю, и что выходит из неё, и что ниспосылается с неба, и что восходит к нему, и Он — Милостивый, Прощающий!
Yerə daxil olanı (sular, ölülər, xəzinələr, köklər və heyvanlar) və yerdən çıxanı (heyvanlar, bitkilər, bulaqlar və mədənlər) və göydən nazil olanı (mələklər, səmavi kitablar, İlahi qəzavü-qədərlər, planetlərin nuru, şimşək və yağışlar) və göyə qalxanı (mələklər, bəndələrin əməlləri, bəzi cinlər və bəzi insanların ruhları) – hamısını bilir. O, rəhm edən və bağışlayandır.
He knows whatever enters into the earth and whatever emerges from it, and whatever descends from the sky and whatever ascends into it, and He is the All-merciful, the All-forgiving.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных