Саба’ (Саба’)
11-й аят из 54
Воспроизвести
Оригинал
أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ  ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا  ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
Транскрипция

əни-'мəль сəəбиґōōтиу-вəќōддир фиис-сəрд, вəə'мəлюю сōōлиhə, иннии бимəə тə'мəлююнə бəсыыр

[и повелели Мы ему]: «Делай длинные [и просторные кольчуги] и соблюдай меру в кольцах! И совершайте праведное! Поистине, Я — то, что совершаете вы, Видящий!»
«Geniş zirehlər toxu və onların toxunmasında ölçünü gözlə (halqalar həm bir-birinə, həm də paltarın hissələrinə uyğun olsun, zireh də bədənin ölçüsündə olsun) və (bu nemətlərin şükrü olaraq) yaxşı işlər görün ki, Mən etdiklərinizi görənəm».
saying, ‘Make easy coats of mail, and keep the measure in arranging [the links], and act righteously. Indeed I watch what you do.’
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных