Саба’ (Саба’)
3-й аят из 54
Воспроизвести
Оригинал
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ  ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ  ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَ‌ٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
Транскрипция

вəќōōлəль-лəз̃иинə кəфəруу лəə тə`тиинəəс-сəə'əh, ќуль бəлəə вəрōббии лəтə`тийəннəкум 'əəлимиль-ґōйб, лəə йə'зубу 'əнhу миc̃ќōōлю з̃əррōтин фиис-сəмəəвəəти вəлəə фииль-əрды вəлəə əсґōру миŋŋ-з̃əəликə вəлəə əкбəру ильлəə фии китəəбимм-мубиин

И сказали те, которые не уверовали: «Не придёт к нам час [Судный]!» Скажи: «Да! Клянусь Господом моим, Знающим сокровенное, непременно придёт он к вам!» Не ускользнёт от Него [и] вес пылинки на небесах и на земле, ни меньше этого, ни больше. [Предначертано это] в Писании ясном,
Və kafir olanlar dedilər: «Əsla bizə Qiyamət günü gəlməyəcəkdir». De: «Xeyr, qeybi bilən Rəbbimə and olsun ki, mütləq (Qiyamət) sizə gələcəkdir»; O Allah ki, qeybi biləndir. Göylərdə və yerdə zərrə ağırlığında heç bir şey Onun elmindən gizlin deyildir. Bundan daha kiçik və daha böyük (bir şey) yoxdur ki, açıq-aşkar kitabda (Lövhi-Məhfuzda) olmasın.
The faithless say, ‘The Hour will not overtake us.’ Say, ‘Yes, indeed it will surely overtake you, by my Lord,’ the Knower of the Unseen; not [even] an atom’s weight escapes Him in the heavens or in the earth, nor [is there] anything smaller than that nor bigger, but it is in a manifest Book,
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных