Аз-Зухруф (Украшения)
20-й аят из 89
Воспроизвести
Оригинал
وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَـٰنُ مَا عَبَدْنَاهُم  ۗ مَّا لَهُم بِذَ‌ٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ  ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
Транскрипция

вəќōōлюю лəу шəə`əр-рōhмəəну мəə 'əбəднəəhум, мəə лəhумм-биз̃əəликə мин 'ильм, ин hум ильлəə йəхрусуун

И сказали они: «Если бы пожелал Всемилостивейший, не поклонялись бы мы им!» Нет у них об этом никакого знания. Они лишь лживо измышляют!
Onlar (bütlər barəsində) dedilər: «Əgər Rəhman Allah (bizim bütlərə ibadət etməməyimizi) istəsəydi (əsla) onlara ibadət etməzdik!» Onların bu iddialarına (dair) bilikləri yoxdur, əksinə, yalnız güman edir və yalan deyirlər. (Çünki Allahın, şərik qoşmamağı məcburi etmək istəməməsi Onun həmin əmələ razı olmasına və bu işdən ixtiyari şəkildə çəkindirməməsinə dəlalət etmir. Əksinə, Allahın ayələri ixtiyari qadağanın olmasını sübut edir.)
They say, ‘Had the All-beneficent wished, we would not have worshipped them.’ They do not have any knowledge of that, and they do nothing but surmise.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных