Ан-Ниса’ (Женщины)
149-й аят из 176
Воспроизвести
Оригинал
إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا
Транскрипция

иŋŋ-тубдуу хōйрōн əу тухфууhу əу тə'фуу 'əŋŋ-суу`ин фə`иннəл-лаhə кəəнə 'əфуувəн ќōдиирō

Если явите вы добро или скроете или простите зло, то [знайте, что] Аллах был [всегда] Извиняющим, Могущим.
Əgər yaxşı işi aşkar etsəniz, ya gizlətsəniz, yaxud pislikdən (başqalarının pisliklərindən) keçsəniz (bunların hamısında ilahi xislətlərə yiyələnmisiniz və) həqiqətən, Allah həmişə (günahlardan) keçən və qüdrətlidir.
Whether you disclose a good [deed that you do] or hide it, or excuse an evil [deed], Allah is indeed all-excusing, all-powerful.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных