Ал-Анʻам (Скот)
114-й аят из 165
Воспроизвести
Оригинал
أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا  ۚ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ  ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
Транскрипция

əфəґōйрōл-лаhи əбтəґии həкəмəу-вəhувəль-лəз̃ии əŋŋзəлə илəйкумуль-китəəбə муфəссōлə, вəəльлəз̃иинə əəтəйнəəhумуль-китəəбə йə'лəмуунə əннəhу мунəззəлюмм-мир-рōббикə би-ль-həќќ, фəлəə тəкуунəннə минəль-мумтəриин

Разве ж [кого-то], кроме Аллаха, стану я искать судьёй, в то время как Он Тот, Который ниспослал вам Писание распределённое [и ясно изложенное]? И те, которым дали Мы Писание, знают, что оно — ниспосланное от Господа твоего по истине, посему не будь из [числа] сомневающихся!
(Kafirlərə de:) Sizə (bəşər cəmiyyətinə dini maarif və haqq ilə nahaqqın bir-birindən seçilməsi yolu) geniş şəkildə açıqlanmış bu kitabı nazil edən Allah olduğu halda, mən Ondan başqa ayrı bir hakim arayım?! (Səmavi) kitab verdiyimiz şəxslər bu kitabın sənin Rəbbin tərəfindən haqq və doğru olaraq (və ali və ağılın qəbul etdiyi məqsədlər üçün) nazil olunduğunu bilirlər. Buna görə də əsla şəkk edənlərdən olma.
[Say,] ‘Shall I seek a judge other than Allah, while it is He who has sent down to you the Book, well-elaborated?’ Those whom We have given the Book know that it has been sent down from your Lord with the truth; so do not be one of the skeptics.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных