Ал-Анʻам (Скот)
128-й аят из 165
Воспроизвести
Оригинал
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ  ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا  ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ  ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
Транскрипция

вəйəумə йəhшуруhум джəмии'əй-йəə мə'шəрōль-джинни ќōди-стəкc̃əртум-минəль-иŋŋс, вəќōōлə əулийəə`уhум-минəль-иŋŋси рōббəнəə-стəмтə'ə бə'дунəə бибə'дыу-вəбəлəґнəə əджəлəнəəль-лəз̃ии əджджəльтə лəнəə, ќōōлəн-нəəру мəc̃вəəкум хōōлидиинə фииhəə ильлəə мəə шəə`əл-лаh, иннə рōббəкə həкиимун 'əлиим

И [помни о] Дне, [когда] соберёт Он их вместе [и скажет]: «О сборище джиннов! Ведь увеличили вы [число последователей своих] из [числа] людей, [вводя их в заблуждение]». И скажут друзья [и приспешники] их из [числа] людей: «Господь наш! Пользовались одни из нас другими, и достигли мы срока нашего, который назна-чил Ты для нас». Скажет [Аллах]: «Огонь — местопребывание ваше, вечно пребывающими [вы будете] в нём, если только не пожелает Аллах [иного]». Поистине, Господь твой — Мудрый, Знающий!
Və (yada sal) o gün(ü) ki, (Allah) onların (insan və şeytanların) hamısını toplayacaq (və buyuracaqdır): «Ey şeytanlar dəstəsi, insanlardan bolluca bəhrələndiniz (onların çoxusunu öz davamçınız etdiniz)». Və onların insanlardan olan dostları deyəcəklər: «Ey Rəbbimiz, biz iki tayfa bəzimiz bəzimizdən istifadə etdik (onlar çoxlu sayda insanı azdıraraq yoldan çıxarmalarının ləzzətini daddılar və biz, onların göstərişləri ilə sürdüyümüz keflərin ləzzətini daddıq) və bizim üçün təyin etdiyin o (ömür) müddət(inə və o bədbəxtlik həddin)ə gəlib çatdıq». (Allah) buyuracaq: «Sizin yeriniz oddur, orada əbədi qalacaqsınız, Allahın (əbədi qalmamağınızı) istəməsi istisna olmaqla (ki, Allah da həmin oddan çıxmağınızı istəməyəcəkdir). Həqiqətən, sənin Rəbbin hikmətli və biləndir (bilir ki, kimə və nə qədər əzab versin)».
On the day He will gather them all together, [He will say], ‘O company of jinn! You claimed many of the humans.’ Their friends from among the humans will say, ‘Our Lord, we used each other, and we completed our term which You had appointed for us.’ He will say, ‘The Fire is your abode, to remain in it [forever], except what Allah may wish.’ Indeed your Lord is all-wise, all-knowing.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных