Ал-Анʻам (Скот)
9-й аят из 165
Воспроизвести
Оригинал
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ
Транскрипция

вəлəу джə'əльнəəhу мəлəкəль-лəджə'əльнəəhу рōджулəу-вəлəлəбəснəə 'əлэйhим-мəə йəльбисуун

И если бы [даже] сделали Мы его ангелом, то непременно сделали бы его мужчиной и непременно затемнили бы Мы, [сделав неясным] для них то, что затемняют они [другим].
Əgər onu mələk etsəydik (Peyğəmbəri mələklərdən seçib göndərməli olsaydıq, mələklə insanın cövhərinin müxtəlifliyinə görə və onların qarşılıqlı anlaşma və münasibət qurmaları qeyri-mümkün olduğu üçün) onu mütləq kişi şəklinə salar və onlar (haqqı batilə) oxşar hala saldıqları kimi (Biz də mütləq bu işi) onlara örtülü və anlaşılmaz edərdik (və onlar «bu da bizim kimi bir insandır» deyərdilər).
Had We made him an angel, We would have surely made him a man, and We would have surely confounded them just as they confound [the truth now].
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных