Ан-Набаʼ (Весть)
17-й аят из 40
Воспроизвести
Оригинал
إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا
Транскрипция

иннə йəумəль-фəсли кəəнə мииќōōтə

Поистине, День разделения — есть срок [назначенный].
Həqiqətən, (insanlar arasında) hökmetmə və (haqla batilin, yaxşıyla pisin) ayrılma günü (İlahinin əzəli elmində və Lövhi-Məhfuzda yazılana uyğun olaraq) vəd olunmuş bir vaxtdır (hamının bir-birini tanıması, bütün işlərə baxılma, yaxşı və pis işlərin müəyyən edilməsi, mükafat və cəzaların verilmə vədəsidir. Bu ayədən etibarən surənin axırınadək «böyük xəbər»in baş verməsi, bəşər idrakından yuxarı olan o səhnənin hadisələri və həqiqətləri vəsf olunur).
Indeed the Day of Judgement is the tryst,
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных