Ал-Анʻам (Скот)
119-й аят из 165
Воспроизвести
Оригинал
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ  ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ  ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ
Транскрипция

вəмəə лəкум əльлəə тə`кулюю миммəə з̃укирō-смул-лаhи 'əлэйhи вəќōд фəссōлə лəкум-мəə həррōмə 'əлэйкум ильлəə мəə-дтуриртум илəйh, вə`иннə кəc̃иирōль-лəйудыллююнə би`əhвəə`иhимм-биґōйри 'ильм, иннə рōббəкə hувə ə'лəму би-ль-му'тəдиин

И что с вами, что не едите вы из того, над чем упомянуто имя Аллаха, в то время как уже разъяснил Он вам то, что запретил вам, если только не будете принуждены вы к этому? И, поистине, многие сбивают [других с пути верного] страстями своими без знания [какого-либо]. Поистине, Господь твой более Знающий о преступающих [законы Его]!
Sizə nə olmuşdur ki, (kəsilərkən başı) üzərində Allahın adı çəkilən şeylərdən yemirsiniz, halbuki, O, sizə haram etdiklərini – zərurət halında (yeməyə) məcbur olduğunuz şey istisna olmaqla – bütün təfsilatı ilə bəyan etmişdir?! Şübhəsiz, (insanların) çoxu nadanlıq üzündən öz nəfsi istəkləri ilə (başqalarını) azdırırlar (deyirlər: «Bu necə olur ki, sizin öldürdükləriniz halal, Allahın öldürdüyü isə haramdır?!) Həqiqətən, sənin Rəbbin həddi aşanları (haqdan kənara çıxanların halını) daha yaxşı biləndir.
Why should you not eat that over which Allah’s Name has been mentioned, while He has already elaborated for you whatever He has forbidden you, excepting what you may be compelled to [eat in an emergency]? Indeed many mislead [others] by their fancies, without any knowledge. Indeed your Lord knows best the transgressors.
Аят добавлен в избранное
Аят удален из избранных